Dịch vụ bảo trì máy

Gói bảo trì Pro dành cho máy pha/ máy xay cà phê 2G – các tỉnh lân cận TP.HCM

 • Tần suất: 1 tháng/ 1 lần
 • Miễn phí chi phí thay thế linh kiện dưới 5 triệu
 • Giảm 30% chi phí thay thế linh kiện từ 5 triệu trở lên
 • Thay ron đầu group: 6 tháng/lần
 • Hỗ trợ cho mượn máy tạm sử dụng khi thời gian sửa chữa quá 3h
 • Thời gian hỗ trợ các tỉnh lân cận TP. HCM khi máy gặp sự cố là 12h
31.000.000 vnđ

Gói bảo trì Pro dành cho máy pha/ máy xay cà phê 2G – tại TP.HCM

 • Tần suất: 1 tháng/ 1 lần
 • Miễn phí chi phí thay thế linh kiện dưới 5 triệu
 • Giảm 30% chi phí thay thế linh kiện từ 5 triệu trở lên
 • Thay ron đầu group: 6 tháng/lần
 • Hỗ trợ cho mượn máy tạm sử dụng khi thời gian sửa chữa quá 3h
 • Thời gian hỗ trợ trong nội thành TP. HCM khi máy gặp sự cố là 3h
26.000.000 vnđ

Gói bảo trì Pro dành cho máy pha/ máy xay cà phê 1G – các tỉnh lân cận TP.HCM

 • Tần suất: 1 tháng/ 1 lần
 • Miễn phí chi phí thay thế linh kiện dưới 5 triệu
 • Giảm 30% chi phí thay thế linh kiện từ 5 triệu trở lên
 • Thay ron đầu group: 6 tháng/lần
 • Hỗ trợ cho mượn máy tạm sử dụng khi thời gian sửa chữa quá 3h
 • Thời gian hỗ trợ các tỉnh lân cận TP. HCM khi máy gặp sự cố là 12h
24.000.000 vnđ

Gói bảo trì nâng cao dành cho máy pha/ máy xay cà phê 1G – các tỉnh lân cận TP.HCM

 • Tần suất: 2 tháng/ 1 lần
 • Giảm 10% chi phí vật tư
 • Thay ron đầu group: 6 tháng/lần
 • Miễn phí nhân công khi thay thế linh kiện
 • Hỗ trợ cho mượn máy tạm sử dụng khi thời gian sửa chữa quá 12h
 • Thời gian hỗ trợ các tỉnh lân cận TP. HCM khi máy gặp sự cố là 48h
13.500.000 vnđ

Gói bảo trì tiêu chuẩn dành cho máy pha/ máy xay cà phê 2G – tỉnh lân cận TP.HCM

 • Tần suất: 3 tháng/ 1 lần
 • Thay ron đầu group: 12 tháng/ 1 lần
 • Giảm 5% chi phí vật tư
 • Miễn phí nhân công khi thay thế linh kiện
 • Thời gian hỗ trợ các tỉnh lân cận TP. HCM khi máy gặp sự cố là 72h
10.600.000 vnđ

Gói bảo trì nâng cao dành cho máy pha/ máy xay cà phê 2G – tại TP.HCM

 • Tần suất: 2 tháng/ 1 lần
 • Giảm 10% chi phí vật tư
 • Thay ron đầu group: 6 tháng/lần
 • Miễn phí nhân công khi thay thế linh kiện
 • Hỗ trợ cho mượn máy tạm sử dụng khi thời gian sửa chữa quá 12h
 • Thời gian hỗ trợ trong nội thành TP. HCM khi máy gặp sự cố là 12h
10.500.000 vnđ

Gói bảo trì tiêu chuẩn dành cho máy pha/ máy xay cà phê 2G – Tại TP.HCM

 • Tần suất: 3 tháng/ 1 lần
 • Giảm 5% chi phí vật tư
 • Thay ron đầu group: 12 tháng/lần
 • Miễn phí nhân công khi thay thế linh kiện
 • Thời gian hỗ trợ trong nội thành TP. HCM khi máy gặp sự cố là 24h
8.600.000 vnđ

Gói bảo trì tiêu chuẩn dành cho máy pha/ máy xay cà phê 1G – tỉnh lân cận TP.HCM

 • Tần suất: 3 tháng/ 1 lần
 • Thay ron đầu group: 12 tháng/ 1 lần
 • Giảm 5% chi phí vật tư
 • Miễn phí nhân công khi thay thế linh kiện
 • Thời gian hỗ trợ các tỉnh lân cận TP. HCM khi máy gặp sự cố là 72h
7.800.000 vnđ

Gói bảo trì nâng cao dành cho máy pha/ máy xay cà phê 1G – Tại TP.HCM

 • Tần suất: 2 tháng/ 1 lần
 • Giảm 10% chi phí vật tư
 • Thay ron đầu group:  6 tháng/ 1 lần
 • Miễn phí nhân công khi thay thế linh kiện
 • Hỗ trợ cho mượn máy tạm sử dụng khi thời gian sửa chữa quá 12h
 • Thời gian hỗ trợ trong nội thành TP. HCM khi máy gặp sự cố là 12h
7.500.000 vnđ

Gói bảo trì nâng cao dành cho máy pha/ máy xay cà phê 1G – tại TP.HCM

 • Tần suất: 2 tháng/ 1 lần
 • Giảm 10% chi phí vật tư
 • Thay ron đầu group: 6 tháng/lần
 • Miễn phí nhân công khi thay thế linh kiện
 • Hỗ trợ cho mượn máy tạm sử dụng khi thời gian sửa chữa quá 12h
 • Thời gian hỗ trợ trong nội thành TP. HCM khi máy gặp sự cố là 12h
7.500.000 vnđ

Gói bảo trì tiêu chuẩn dành cho máy pha/ máy xay cà phê 1G – Tại TP.HCM

 • Tần suất: 3 tháng/ 1 lần
 • Thay ron đầu group: 12 tháng/ 1 lần
 • Giảm 5% chi phí vật tư
 • Miễn phí nhân công khi thay thế linh kiện
 • Thời gian hỗ trợ trong nội thành TP. HCM khi máy gặp sự cố là 24h
5.800.000 vnđ

Đăng ký để nhận thông tin

Về sản phẩm & tin tức từ Kiến Nam Barista